Halaremärke och munkar

Datum: april 24, 2023
Tid: 18:00 - 22:00
Plats: Kerhis, Yo-kylä 8 D 4

Vi ska äta munkkar och sticka sticka märker i halare for at vara klar för valborg.