Reservera Kerhis

Boender vid TYS har en möjlighet att gratis reservera Kerhis för sina egna händelse. Ta kontakt med uthyrningsmästare på adressen kerhisvastaava([at])gmail.com. E-posten läsas vanligen några tider i veckan, så det är möjligt at du måste vänta för några dagar for ansvaret.

De vigtigaste regler för Kerhisurhyrning:

  • Reserverare måste bo i TYS.
  • Rummet kan reservaras tidligasten en månad förre reserveringsdag. Vi rekommendera att du tar kontakt mellan två och fyra veckor förre.
  • Äfter händelsen rummet ska städas förre klockan 12.00 nästa dag.
  • Man kan gå till Kerhis klockan 15:00 tidigast om inte avtalas olika. Evenemang måste sluta klockan 23:00. Äfter 23:00 kan man stanna vid Kerhis endast för att städa.
  • Nyckeln till Kerhis utlämnas mot panten, som är 50 €. Lämningstid avtalas separat. Upptäcka att bokaren svar för alla störningar själv.
  • Panten returneras till bokaren, när bokaren återgår nyckel till städat rummet.
  • Om bokaren förlorar nyckeln, hen ska gottgöra det.

Kerhis reserveringssituation

Ser up att kalendar inte altid är realistisk bild om när Kerhis är ledigt. Förre din e-post vi kan ha mottagat andra reservationer eller det möjligt att vi har glömmat att marka upp något. In andra ord, berättar kalendar inte när Kerhis är ledigt, det berättar var det är inte.

Even om Kerhis är nästa veckan ledigt, vi reservera det inte med så kort varsel. Ingen kan assumera att uthyrningsmästaren kan komma utlämna nyckeln med kort varsel. Boendekomitén lädaren arbetar frivilligit och får ingen kompensation. Vi hoppas att ni förstår och kontakt oss 2-4 veckor förre bokningsdagen. Platsen med en kortare varsel bjudas av många merkantil tjänsteleverantörer.