The Martian

Datum: november 11, 2015
Tid: 00:00 - 00:00

Vi far på bio och se på The Martian. Biljetterna kostar 3 euro för boende, då boendekomittén betalar resten. Anmälande sker vid klubblokalen 5.11 kl 16-17 ja 20-21. Det finns utrymme för 24 boende.

Det exakta tiden för filmvisningen är inte ännu beslutats, men vi strävar till att välja en visning som börjar ca. kl 19. Den exakta filmvisnings tiden är beslutats senast på anmälningsdagen.