Sushi-kväll

Datum: mars 30, 2019

Tid: 18:00-23:00

Plats: Kerhis, Yo-kylä 8 D 4

Först vi ska laga sushi, då äta. Också vegetariska alternativa. Kostar ingenting för boende vid TYS.