Sushi-kväll

Datum: mars 30, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Kerhis, Yo-kylä 8 D 4

Först vi ska laga sushi, då äta. Också vegetariska alternativa. Kostar ingenting för boende vid TYS.