Spellkväll

Datum: januari 17, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Kerhis, Yo-kylä 8 D 4

Vi kommer att spela spel. Vi bjuder något att fika på.
Spel på Kerhis: https://www.joukkila.net/?page_id=837&lang=sv