Kaffe och bulle

Datum: januari 11, 2018

Tid: 18:00 - 20:00

Man ska lära känna sina grunnar vid kaffekuppor. Vi har också te.