Kaffe och bulle

Datum: mars 6, 2019
Plats: Kerhis, Yo-kylä 8 D 4

Lär känn dina grannar över några koppar kaffe. Vi har också te. Vi kan spela någon spel om vi vill.