Brunch

Datum: maj 22, 2022
Tid: 12:00 - 15:00
Plats: Kerhis, Yo-kylä 8 D 4

Låt oss äta en brunch med grannar. Kostnadsfritt för invånare i Studentby Väst.