Kategorier
Annonser

Det är möjligt at reserva Kerhis nu

Man kan igen reserva Kerhis för dina egna evenemang. Mera information under Klubrummet Kerhis.

Av Tenants Committee

Boendekommittén är hyresgästernas representant gentemot TYS. Boendekommittén beslutar självständigt, i enlighet med anvisningarna om användandet av anslaget, om hur det årliga verksamhetsanslaget som den beviljats ska användas. Utifrån vilka bostadsområdets hyresgästers intressen är, ordnar de sedan också olika sorters verksamhet för de boende.