Invånarmöte

Kära boende i Västra Studentbyn,

Boendestämma skall hållas minst en gång om året. Under boendestämman väljs boendekommittén för nästa år, budgeten för nästa kalenderår godkänns och stämman behandlar övriga ärenden som tas upp. Mötet hålls i klubrummet Kerhis Studentby 8 D 4. Vi hoppas att du ska ankomma från bakdörr vid stor parkplats (där ska finna en skylt) men du kan komma från ytterdörr om du vill. Det bjuds på läsk och pizza. Agendan. Välkommen!

(Vegan och fläskfri dieter ses up. Om du har någon annan diet, skriv till oss på tys.yklansi([at])gmail.com.)

Tid och plats: 18.09.2017 kl. 18:00 på Kerhis, Studentby 8 D4, 20540 Turku

Om du trår att du kan gå till en möte i år i Studentbyn, kom på den här.

Publicerat av

Tenants Committee

Boendekommittén är hyresgästernas representant gentemot TYS. Boendekommittén beslutar självständigt, i enlighet med anvisningarna om användandet av anslaget, om hur det årliga verksamhetsanslaget som den beviljats ska användas. Utifrån vilka bostadsområdets hyresgästers intressen är, ordnar de sedan också olika sorters verksamhet för de boende.