Invånarmöte

Kära invånare på Studentbyn Väst,

Boendestämma skall hållas en gång om året. Under boendestämman väljs boendekommittén för nästa år, budgeten för nästa kalenderår godkänns och stämman behandlar övriga ärenden som tas upp. Bjudas på pizza och läsk. (Vegan också. Om du har andra specieldiet, skriv oss på tys.yklansi([at])gmail.com) Möten finner bakom TYS byrå på klubrummet Kerhis. Du ska få agendan med epost (på finska och engelska) senaste ett veck förr möten. Välkom!

Tid och plats: 18.09.2017 kl. 18:00 på Kerhis, Inspektorsgatan 4B

Om du trår att du kan gå till en möte i år i Studentbyn, kom på den här.

Presentationslistan

Publicerat av

Tenants Committee

Boendekommittén är hyresgästernas representant gentemot TYS. Boendekommittén beslutar självständigt, i enlighet med anvisningarna om användandet av anslaget, om hur det årliga verksamhetsanslaget som den beviljats ska användas. Utifrån vilka bostadsområdets hyresgästers intressen är, ordnar de sedan också olika sorters verksamhet för de boende.