Tervetuloa

Tervetuloa Turun Ylioppilaskylä lännen asukastoimikunnan verkkosivuille. Asukastoimikunta on asukkaiden edustaja Turun Ylioppilaskyläsäätiön suuntaan. Asukastoimikunta päättää itsenäisesti sille annetun vuosittaisen toimintamäärärahan käytöstä annettujen ohjeiden mukaisesti ja järjestää kohteen asukkaiden intressien mukaista toimintaa. Päästäksesi mukaan asukastoimikunnan toimintaan, tervetuloa seuraavaan kokoukseemme.

Mitä asukasdemokratialla voidaan saada aikaan?

TYS on noin 6800 asukkaan yhteisö, 18 eri asuntokohteessa ympäri Turkua, joka antaa jäsenilleen laajasti mahdollisuuksia osallistua asuinympäristönsä toimintaan, kehittämiseen ja viihtyisyyden parantamiseen – niin omassa kohteessa kuin koko säätiönkin puitteissa.

TYS:llä asukastoimintaa säätelevät Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa sekä sen yksityiskohtaisempi sovellutus Asukasyhteistoimintamalli Turun Ylioppilaskyläsäätiössä; yhteistoimintamalli on muotoiltu yhdessä asukastoimijoitten ja TYS:n toimiston työntekijöiden kanssa. Lain mukaisesti asukkaita TYS:n toimiston suuntaan edustavat asukastoimikunnat osallistuvat valmisteluun, neuvottelevat ja antavat lausunnon TYS:n talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta seuraavalle vuodelle. Lisäksi toimikunta myös muun muassa päättää kohteen vuosittaisen asukastoimintamäärärahan käytöstä, esimerkiksi mitä tapahtumia kohteessa tuolla rahalla järjestetään ja minkälaisia hankintoja sillä tehdään. Asukastoimikuntiin tarvitaan paljon aktiivisia toimijoita etenkin järjestämään tapahtumia, mutta myös muun muassa pitämään kirjaa toimikunnan päätöksistä (esim. sihteeri) taikka rahankäytöstä (esim. taloudenhoitaja), pyörittämään kerhohuonetta ja niin edelleen.

Asukastoimikunnat valitaan asukkaiden kokouksissa, joka järjestetään erikseen jokaisessa TYS:n kohteessa vähintään kerran vuodessa. Lisäksi asukkaiden kokous asettaa ehdokkaat asukastoimikuntien neuvottelukunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä sihteeriksi ja TYS:n asukkaiden edustajiksi SOANK:iin (Suomen opiskelija-asukkaiden neuvottelukunta). Asukkaiden keskuudesta valitaan myös kaksi edustajaa säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen kolmivuotiskausille, kaksi henkilöä kumpaankin, ja asukkaiden kokous nimeää myös ehdokkaat näihin edustustehtäviin. Myös uusien asuntokohteiden rakentamiseen on valittu asukasedustajia, kun sille on ollut tarvetta.

Asukastoimikuntien neuvottelukunta toimii asukastoimikuntien yhteisen toiminnan suunnittelukanavana ja eri kohteiden asioita yhteen kokoavana keskustelufoorumina, jossa on aina läsnä myös TYS:n toimiston edustajia. Neuvottelukunta myös kokoaa ehdotuksen henkilöistä eri luottamustoimiin, ja tarvittaessa järjestää vaalit. Jokaisella toimikunnalla on vähintään yksi edustajanpaikka neuvottelukunnassa (edustajien kokonaismäärä määrittyy kohteen asukaspaikkamäärän mukaan), ja neuvottelukunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Toimikauden pituus on yksi vuosi. SOANK taasen kokoontuu keskimäärin kaksi kertaa vuodessa jonnekin päin Suomea keskustelemaan kaikkia maan opiskelija-asukkaita koskevista asioista ja vaihtamaan keskenään toimintaideoita.

Asukastoimikunnassa toimimalla ei saada aikaiseksi mitään koko yhteiskuntaa järisyttäviä muutoksia, mutta toiminnalla voidaan saada aikaiseksi positiivisia muutoksia omaan elinympäristöön. Kerromme nyt pari konkreettista konkreettisen esimerkkiä siitä, miten Turun Ylioppilaskylä lännen asukastoimikunta on parantanut sinunkin asumistasi Yo-kylässä.

Pesulavuorot tehokkaampaan käyttöön

Niin asukastoimikuntalaiset kuin muutkin asukkaat havaitsivat ongelman: pesulavuorojen varaaminen oli työn ja tuskan takana. Vuorot olivat aina varttuja viikon päähän, ja pyykkivuorojen kanssa joutui olemaan todella aikaisin liikkeellä. Mikä pahinta, todella suuren osan aikaa pesula seisoi silti tyhjänä! Ihmiset tekivät varausjärjestelmässä varauksia, mutta eivät tulleetkaan pesemään pyykkiään varattuna ajankohtana. Pesulan todellinen käyttöaste oli melko matala, vaikka varauskalenteria katsomalla olisi voinut päätellä sen olevan 100 prosenttia. Ongelma oli siinä, että jättämällä varauksen käyttämättä varaaja ei menettänyt yhtään mitään. Yo-kylä lännen asukastoimikunta pohti kokouksissaan ratkaisuehdotusta tilanteeseen. Mietimme niin suurempaa määrää pesukoneita kuin pesulavuoojen käytön valvomista, mutta totesimme, että kalliisiin hankkeisiin olisi vaikea saada TYS:iä mukaan. Täytyi keksiä jokin ratkaisuehdotus, johon myös TYS:llä olisi taloudellinen kannustin tarttua.

Päädyimme pohtimaan, että pitäisi luoda varaajille motivaatio todella käyttää vuoronsa. Keksimme, että ongelma ratkeaisi, jos pesulavuoro tulisi maksaa varauksen yhteydessä. Toki vuoron voisi edelleen jättää käyttämättä, mutta tuolloin vuoron käyttämättä jättämisellä olisi todellinen haitta myös varaajalle, eikä ainoastaan niille, jotka olisivat mielellään käyttäneet tyhjäksi jääneen pesulavuoron. Ehdotimme TYS:lle nettimaksujärjestelmän luomista pesulavuoroja varten, ja TYS tarttuikin hankkeeseen. Pesulavuorojen maksamista netissä kokeiltiin ensin Yo-kylä lännessä, ja vuotta myöhemmin nettimaksu otetiin käyttöön kaikissa TYS:n kohteissa, koska hanke oli menestys. Pesulavuorojen saatavuus ja todellinen kättöaste ovat parantuneet, vaikka pesulavuorojen määrä laski vuorojen pituuden kasvettua tunnista puoleentoista tuntiin.

Nykyään pesulavuorot maksetaan verkkopankissa.
Nykyään pesulavuorot maksetaan verkkopankissa.

Lisää myöhäisiä saunavuoroja

Eräs asukastoimikunnan jäsenistä huomasi, että etenkin myöhäiset saunavuorot ovat erittäin suosittuja, ja niiden saatavuus on paljon heikompi kuin alkuillasta olevien vuorojen. Kuitenkin todella monessa kohteessa saunat menivät pois päältä jo kymmeneltä ja vain aivan muutamassa saunassa voitiin saunoa aina yhteentoista asti. Asukastoimikunta pyysi TYS:n kiinteistöosastolta näiden myöhäisten saunavuorojen lisäämistä. Vastaukseksi kuitenkin saatiin, että asiasta on tehty periaatepäätös, ettei asuntojen läheisyydessä olevia saunoja voida lämmittää niin myöhään, koska se saattaisi aiheuttaa häiriötä saunojen läheisyydessä asuville asukkaille. Asukastoimikunnan korviin tämä tuntui oudolta perusteelta: olihan jo olemassa saunavuoroja, jotka kestävät yhteentoista asti. Ilmeisesti vuoroista ei ollut tullut kuitenkaan valituksia, koska myöhäisiä vuoroja ei oltu vielä lakkautettu, eli häiriöväitettä pidettiin kiistanalaisena.

Asiasta pyydettiin uutta päätöstä TYS:n johtoryhmältä, ja kahden käsittelykerran ja muutaman väärinkäsityksen jälkeen saatiin asukastoimikunnalle mieluinen päätös: kun kerran häiriötä ei ollut aiheutunut jo olemassa olevista vuoroista, sitä tuskin aiheutuisi, vaikka näitä vuoroja lisättäisiin. Päätettiin kokeilla saunavuorojen sallimista myös kymmenen ja yhdentoista välillä. Nykyään jokainen Yo-kylä lännen sauna on varattavissa iltamyöhään asti.

Pihagrillin kunnostaminen

Asukastoimikunnilta pyydettiin toivomuksia alkuvuodesta 2016 vuoden 2017 budjettiin oman kohteensa asuinviihtyvyyden parantamiseksi. Yo-kylä lännen asukastoimikunta ehdotti, että Kerhiksen takapihan grilliä kunnostettaisiin, ja kunnostustyöt toteutetaankin ensi vuonna.

Mukaan vaikuttamaan?

Mukaan pääsee tulemalla asukaskokoukseen, joka järjestetään kerran vuodessa, tai ihan vain kuukausittain järjestettäviin asukastoimikunnan kokouksiin, jotka ovat kaikille avoimia. Syksyn 2016 asukaskokous järjestetään 26.10. kello 19:00 Kerhiksellä TYS:n toimiston takana ja tulevista asukastoimikunnan kokouksista ilmoitetaan tällä verkkosivulla sekä Facebook-ryhmässämme. Käytännössä asukastoimikunnan toiminta on kuitenkin paljon kevyempää ja hauskempaa tapahtumien järjestämistä ja yhteisöllisyyden parantamista, vaikuttaminen asuinympäristöön tulee vasta, kun on ensin huviteltu, ja siihen pystyy ottamaan osaa niin paljon tai niin vähän kuin itse haluaa.

Hei, uusien opiskelijoiden tapahtumien järjestäjä, tämä koskee sinua!

Päivitys 30.5.: Aikataulu on umpeutunut. Muut varaukset tuolle ajankohdalle hoidetaan normaalin varausmenettelyn mukaisesti.

Hei kaikki tulevana syksynä uusille opiskelijoille tapahtumia järjestävät tyypit, tämä koskee teitä, jos olette vielä tapahtumapaikkaa vailla!

Kerhohuoneemme Kerhis on ollut erittäin suosittu tutustumisiltojen järjestämispaikka viime vuosien syksyinä. Tämän huomioiden haluamme järjestää mahdollisuuden varata Kerhiksen alkusyksystä tutustumisiltoja varten jo nyt. Huomioimme 29. toukokuuta mennessä tulleet yhteydenotot, ja jaamme varaukset niiden mukaan kesäkuun alussa.

Haluamme järjestää päivämäärät siten, että mahdollisimman moni järjestö saa tapahtumansa aikaiseksi, ja että kaikki halukkaat pääsevät käyttämään asukkaillemme tarkoitettua kerhotilaa ja samalla tutustuttamaan myös muualla kuin TYS:llä asuvat uudet opiskelijat Ylioppilaskylään. Jaamme ennakkoon varauksia viikoille 34, 35 ja 36 eli 22.8.-11.9. tutustumisiltojen järjestämistä varten.

Toivomme, että kerrotte sähköpostitse kerhisvastaava([at])gmail.com (käytä otsikkossa tunnistetta ”TUTUSTUMISILTA”) tai mieluummin Facebook-ryhmässämme ne päivät, jotka sopivat järjestöllenne. Lisäksi toivomme, että kerrotte mitä järjestöä edustatte. Ennakkoon varaamme yhden tutustumisillan per järjestö. Pyrimme järjestämään varaukset siten, että kaikki halukkaat saavat järjestettyä tutustumisillan, mutta mikäli joutuisimme tilanteeseen, jossa kaikki eivät saisi järjestettyä tapahtumaansa, etusijan saavat järjestöt, jotka olisivat valmiita ottamaan useamman eri päivämäärän. Toissijaisesti valinta tehdään arvalla.

Emme ikävä kyllä pysty tässä kohtaa lupaamaan varauksen toteutumista kenellekään tai millekään päivälle, mutta toivomme, että tämä järjestely on joustavampi ja parempi kuin viime vuosien ”vastaamme sitten, kun palaamme kesälaitumilta” -menetelmä. Olemme aiempina vuosina vastanneet kyselyihin joskus elokuun lopussa, kun osa päivistä, joita joku olisi halunnut varata, on jo takana. Toisaalta ymmärrämme, etteivät järjestöt taivu uusiin päivämääriin viikon varoitusajalla. Tämä mahdollisuus on luotu siis teidän elämäänne helpottamaan. Varmuuden vuoksi vielä mainittakoon, että tarjous koskee kaikkia Turun alueen korkeakoulujärjestöjä ja tuutoriryhmiä.

Huom! Varauksesta vastaavan henkilön tulee asua TYS:llä.

Tietoisku: käteistä voi nostaa Kylänvalinnasta

Yo-kylässä ei nykyään sijaitse Otto-automaattia. Lähimmät pankkiautomaatit sijaitsevat Nummenmäen apteekin vieressä, Hämeenkadun ja Kiinanmyllynkadun kulmassa K-kaupan vieressä ja Verkahovin Siwan vieressä McDonaldsin suunnalla, joten kävelymatka automaatille on pitkä. Tämän huomioon ottaen olisi helppo kuvitella käteisen hankkimisen olevan YO-kylässä hieman vaikeampaa, mutta näin ei kuitenkaan ole.

Käteistä rahaa saa nimittäin nostettua ainakin Kylänvalinnasta ostosten yhteydessä, joten kaupan aukioloaikoina käteisen hankkiminen ei ole ongelma. Kun olet maksamassa ostoksiasi kassalla, ilmoita kassahenkilökunnalle, että haluat myös nostaa käteistä rahaa korttimaksusi yhteydessä, ja kauppalaskuusi lisätään haluamasi summa.

Olemme kokeilleet tätä erilaisilla luotto- ja pankkikorteilla, eikä ongelmia ole tähän asti ollut. Käy kokeilemassa itse!

Asukastoimikunnan verkkosivut ovat uudistuneet

Asukastoimikunnan verkkosivut ovat uudistuneet. Toivomme, että uusia sivuja on helpompi ja mukavampi käyttää sekä päivittää kuin aiemmin käytössä olleita html-generaattorilla luotuja verkkosivuja. Ulkoasun uusimisen lisäksi sivustolle lisättiin tapahtumakalenteri, jonka kautta on helpompi pysyä kärryillä siitä, mitä Yo-kylässä tapahtuu. Lisäksi uutena käännöksenä on ruotsi, jonka käännökset on tosin suurimmilta osin tehty suorittamatta olevan virkamiesruotsin voimin, eli käännöksissä saattaa olla virheitä. Odottelemme asukastoimikunnan ruotsinkielisen jäsenen korjauskäskyjä.

Koska verkkosivut avattiin aivan vastikään, saattaa täällä olla vielä toiminnallisia häiriöitä. Pyydämme ilmoittamaan niitä joko Facebook-ryhmässämme (johon muuten toivomme kaikkien Yo-kylä lännen asukkaiden liittyvän) taikka sähköpostilla osoitteeseen tys.yklansi([at])gmail.com.